PATTA

Press

อสังหาริมทรัพย์..ปัจจัย- โอกาส – ความหวัง ของเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 คุณ ณัฐนนท์ ศรีสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัททาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ อสังหาริมทรัพย์..ปัจจัย- โอกาส – ความหวัง ของเศรษฐกิจไทย ณ ห้องสเปซนอลรูม 1-2 ที่ แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา 

IMG 347
IMG 365
IMG 149

ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

IMG 366
IMG 297

SHARE

Register Live Chat