ความคืบหน้าโครงการ ภัททา

ภัททา ดีไฟน์

60%

ภัททา ไพร์ม

80%

ภัททา วิลล์

40%

ภัททา เอลิท

100%

ภัททาเลต 2

100%

ภัททาเลต 1

100%

ภัททา วิลเลจ

100%

ภัททา ทาวน์

100%

บ้านณัชชา

100%


ภายใต้แนวคิด การใช้ชีวิตที่ภาคภูมิ เราใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ทุกโครงการของภัททา ส่งมอบมาตรฐานการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ในทุกดีไซน์