ข่าวสารและโปรโมชั่น

Private Visit ชมโครงการอุ่นใจ ด้วยบริการแบบส่วนตัวสำนักงานขายภัททา ดีไฟน์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยได้ยกระดับความปลอดภัยให้แก่พนักงานและคุณลูกค้าทุกท่าน ถือเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง


ภัททามีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีจุดวัดอุณหภูมิตั้งแต่ทางเข้าโครงการ ทุกคนจะได้รับการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในโครงการ


ภัททาได้มีการเตรียมจุดบริการแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อรองรับคุณลูกค้าที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยคุณลูกค้าสามารถรับสเปรย์แอลกอฮอล์ของทางโครงการกลับบ้านได้


พนักงานขายและพนักงานทุกคนของภัททา จะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าทุกท่าน


เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น ภัททาจัดพื้นที่รองรับคุณลูกค้าทุกท่านแบบส่วนตัว โดยในแต่ละช่วงเวลาจะรับลูกค้าเพียงหนึ่งครอบครัวเท่านั้น


พนักงานขายแต่ละคนจะมีจุดบริการของตัวเอง เพื่อรองรับและบริการเฉพาะลูกค้าของพนักงานท่านนั้น โดยคุณลูกค้าสามารถนัดหมายเพื่อเข้าพบพนักงานขายล่วงหน้าได้


ในทุกพื้นที่ของสำนักงานขายและภายในโครงการ ได้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยในการให้บริการ

สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจเข้าชมโครงการ สามารถนัดหมายวันเวลาเพื่อเยี่ยมชมเฉพาะครอบครัวคุณเท่านั้นผ่านบริการ Private Visit