ข่าวสารและโปรโมชั่น

รักโลก เลิกหลอด ไปกับโครงการ “One less straw” จากภัททาขยะจากพลาสติกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน กำลังส่งผลกระทบกับสัตว์น้อยใหญ่อย่างมหาศาล เช่น นกที่ปากเข้าไปติดในห่วงพลาสติกจนไม่สามารถหาอาหารได้ ไปจนถึงเต่าทะเลหรือปลาที่บริโภคหลอดพลาสติกเข้าไปจนเต็มท้อง โดย 50-80% ของเต่าทะเลที่พบเสียชีวิตนั้น เกิดจากการบริโภคขยะพลาสติกเข้าไป นอกจากนี้ ยังมีแม่นกจำนวนไม่น้อยที่คาบขยะพลาสติกไปป้อนให้ลูกน้อยของมันเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่านั่นคืออาหาร
หนึ่งในขยะพลาสติกที่พบมาก คือหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งผลิตจากพลาสติกชนิดที่ยากแก่การย่อยสลาย และยังเป็นของที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้หลอดพลาสติกกลายเป็นขยะที่มีจำนวนมหาศาล ลองคิดอย่างง่ายๆ หากทุกคนในประเทศไทยใช้หลอดพลาสติกกันเพียงวันละ 1 ชิ้น ประเทศไทยจะมีขยะจากหลอดพลาสติกสูงถึง 2 หมื่น 4 พันล้านชิ้นต่อปีเลยทีเดีย
เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการลดปริมาณขยะพลาสติก ภัททาได้เริ่มโครงการ “One less straw” ในเดือนธันวาคมนี้ ด้วยการเลือกใช้หลอดกระดาษหรือหลอด PLA ที่ย่อยสลายได้ง่ายแทนการใช้หลอดพลาสติกในการต้อนรับลูกค้าทุกโครงการของภัททา และยังจัดซื้อหลอดที่สามารถทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้ให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการร่วมกันรณรงค์การลดการก่อขยะพลาสติก เพราะผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ จะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กละน้อย