ข่าวสารและโปรโมชั่น

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2563ภัททา จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้หยุดพักผ่อนและเปิดโอกาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต กิจกรรมมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มีการปลูกป่าชายเลนที่แหลมแม่นกแก้ว มีการจัดกิจกรรม Team Building เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถ ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน  และจัดปาร์ตี้บริษัทในธีม Reggae มีการประกวดเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม เพลิดเพลินกับการร้องเพลงคาราโอเกะและปิดท้ายด้วยการแวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดร้อยเสา บ้านเพ จ.ระยอง