ตำแหน่งที่รับสมัคร

Graphic & Communication  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- ดูแล corporate identity ของแบรนด์ ตามคู่มือที่มีให้ ซึ่งหมายรวมถึงออกแบบกราฟฟิคหรือปรับแก้ งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของแบรนด์ตาม corporate identity ที่กำหนด
- ออกแบบและจัดเตรียมภาพและข้อมูลสำหรับสื่อที่ใช้ในองค์กร ให้เป็นไปตาม art direction ที่วางไว้
- ดูแลประสานงานในการจัดจ้างและควบคุมการผลิตสื่อทุกชนิด ให้เป็นไปตาม art direction ที่วางไว้ 
- ดูแล ประสานงาน กิจกรรมพิเศษหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
- จัดหาสื่อที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ marketing campaign มานำเสนอ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในงานออกแบบ,งานตัดต่อVDO,งาน3D หรือ มีความสามารถในการถ่ายรูป  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า Marketing / Communication Arts/ Journalism field or related field
- กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ประสานงานกับผู้อื่นได้
- สามารถขับรถได้และทำงานล่วงเวลาได้
- ถ้ามี Portfolio งานออกแบบกราฟฟิค การถ่ายรูป การเขียนบทความ ให้นำมาในวันสัมภาษณ์

เงินเดือน:
15,000 - 20,000 หรือตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน:
โครงการภัททาไพร์ม (PATTA PRIME) ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โฟร์แมน  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป 
- ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบ้านประกอบ (Precast) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องเป็นผู้มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:
- วางแผนการก่อสร้างและติดตามให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนด
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน:
- 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน:
- โครงการภัททาไพร์ม (PATTA PRIME) ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี